תקנון

קביעת שיעור

השיעור פיתוח קול ייקבע מראש בתיאום טלפוני עם המורה או בסיום כל שיעור.

תלמיד שלא קובע שיעור מראש, לא מובטח כי תישמר לו משבצת מסוימת.

הגעה לשיעור

השיעור יחל בדיוק בשעה שנקבעה. באחריות התלמיד להגיע בזמן לשיעור פיתוח קול.

בכל מקרה יסתיים השיעור בשעה שנקבעה מראש.

אם התלמיד הגיע בזמן, אך השיעור שקדם לו התאחר, יקבל התלמיד את משך השיעור שנקבע במלואו.

תלמיד שיקדים לשיעור יוכל להיכנס/ להתחיל את השיעור רק אם הקדמת השיעור מתאפשרת, ובתיאום עם המורה.

ביטולים

על כל ביטול או שינוי מועד של שיעור יש להודיע טלפונית לפחות 24 שעות מראש.

ללא קשר לנסיבות, במקרה של אי הגעה או ביטול פחות מ 24 שעות ממועד השיעור, מחיר השיעור יחויב במלואו.

זמן השיעור פיתוח קול יקר והתראה זו נדרשת על מנת לאפשר מילוי מקומך על ידי תלמידים אחרים.

שיעור שיבוטל מראש בהודעת טקסט יחשב למבוטל רק במידה שהמורה השיבה ואישרה.

על כל ביטול מצד המורה יינתן החזר בתיאום שני הצדדים, ובמידת האפשר באותו השבוע.

תנאי התשלום

שיעור ראשון הוא ניתן בהנחה בשביל להתרשם, לקבל חוות דעת מקצועית, לבדוק את קולכם. 

המשך השיעורים ניתן לשלם פר שיעור או מראש עבור חבילת 4 שיעורים במחיר מוזל, כאשר השיעורים ניתנים על בסיס שבועי ותאריכיהם נקבעים מראש. 

שיעור ניסיון חצי שעה- 60 שח

חבילה  4 שיעורים של שעה - 600שח

חבילה  4 שיעורים של 45דק׳ - 450שח

בכל מקרה יש לנצל את ארבעת שיעורי החבילה תוך מקסימום של 6 שבועות ממועד השיעור הראשון.

לא יינתן החזר כספי על ניצול חלקי של חבילה במקרה של ביטול או הפסקת החבילה מכל סיבה שהיא.

במידה ובוטל שיעור שנרכש במסגרת חבילה 24 שעות לפני מועד השיעור, ניתן יהיה לקבוע מועד חדש לשיעור בתיאום שני הצדדים ובמסגרת תוקף החבילה.